STRONA GŁÓWNA
  
  ŻYCIORYS
  
  GALERIA
  
  Pozostałe

ŻYCIORYS (1967-2003) STRONA: 10/10
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 ||


    Józef Penkowski dla zwiedzających opracowywał przewodniki po Muzeum Misyjno-Etnograficznym w językach: włoskim, angielskim, francuskim i niemieckim, dla celów naukowych publikował sprawozdania z działalności Muzeum. Z powodu szybko postępującej choroby (utraty wzorku) w 1996r. przeszedł na emeyturę. Za swą długoletnią, twórczą pracę i zaangażowanie w pracę na rzecz dobra wspólnego, otrzymał z rąk kardynała Castillo Lara złoty krzyż papieski Pro Ecclesia et Pontifice. Po przejściu na emeryturę jeszcze przez kilka lat regularnie chodził do pracy w muzeum.
    1 sierpnia 2003r. został przeniesiony do Polski i zamieszkał w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie.

<<< wstecz dalej >>>
Kontakt: rafal@penkowski.com